info@reinland.nl   070-3997563


CoronavirusBij ons staat niet alleen het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers centraal, maar ook die van onze gewaardeerde klanten. Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Om deze reden volgen wij de maatregelen van de Nederlandse regering ten aanzien van het coronavirus nauwgezet op.

Wat dit niet alleen voor ons, maar zeker ook voor u als klant betekent, leest u hieronder.

Houd afstand

In het belang van ieders gezondheid, verzoeken wij onze klanten dringend om ten minste een afstand van 1,5 meter van onze medewerkers aan te houden. Ook onze medewerkers zijn als zodanig geïnstrueerd.

Alleen op deze wijze kunnen wij onze werkzaamheden in een zo veilig mogelijke werkomgeving verrichten.

Belangrijke aandachtspunten

In ieder geval voor de komende tijd gelden de volgende aangescherpte aandachtspunten:
• gebruik beschermende handschoenen;
• geef elkaar geen hand bij begroetingen;
• desinfecteer je handen zo vaak mogelijk;
• houd bij contacten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg in een afvalbak.

Openbare ruimtes

Bewoners aan algemene ruimtes, zoals portieken, galerijen etc., verzoeken wij dringend zelf hun deurmat naar binnen te halen voordat de schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Op deze wijze kunnen wij onze werkzaamheden veilig en adequaat verrichten.

Hygiëne

De uitbraak van het coronavirus treft ons allemaal. Gezamenlijk gaan wij de strijd tegen het virus aan.

Door de noodzakelijke maatregelen die de Nederlandse regering in dit licht treft en heeft getroffen, ziet de samenleving er op dit moment anders uit dan u gewend bent. Ook wij hebben noodgedwongen onze werkwijze moeten aanpassen.

Wij vragen onze klanten om begrip hiervoor.

Vanzelfsprekend stellen wij ook nu alles in het werk om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

Wij hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van de hygiëne. Al onze medewerkers zijn hierover terdege geïnstrueerd en nemen als zodanig extra maatregelen bij het schoonmaken van contactpunten, te weten:
• desinfecteren en vaak handen wassen;
• desinfecteren van deurhendels;
• desinfecteren van toiletten zowel de binnen- als ook de buitenkant;
• desinfecteren van algemene ruimtes;
• desinfecteren van keukenblad en/of koffiecorner;
• desinfecteren van trapleuningen.

Tot slot

Wij realiseren ons maar al te goed, dat wij als schoonmaakbedrijf een belangrijke taak vervullen bij het zoveel mogelijk indammen van het coronavirus.

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om ervoor te zorgen, dat wij deze rol niet alleen nu in deze zeer bijzondere tijd kunnen vervullen, maar ook in de toekomst kunnen blijven vervullen.

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord (zie: "Contact").

Landelijke maatregelen

De corona-aanpak van de Nederlandse regering is erop gericht het virus (COVID-19) maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen, vindt u op de websites van de Rijksoverheid en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).