Dakgoten

In het herfstseizoen kunnen uw dakgoten vol met blad en ander vuil komen, waardoor een goede afvoer van het hemelwater niet meer gegarandeerd kan worden.
Dakgoten kunnen dan gaan lekken doordat er continu water in blijft staat.

Laat daarom uw dakgoot minimaal eenmaal per jaar door Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV controleren.

Desgewenst controleert en verzorgt Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV uw dakgoten op een met u afgesproken regelmaat.