Kwaliteitscontrole

Het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV bespreekt de uit te voeren werkzaamheden uitgebreid met de medewerkers. Hierdoor weten de uitvoerende medewerkers tot in detail wat er van hen wordt verwachten.
Bij eventuele tekortkomingen neemt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV direct contact op met de betreffende medewerker en spreekt dit grondig met hem door.

Met behulp van controlelijsten loopt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV periodiek de uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden na en bespreekt het resultaat daarvan met de uitvoerende medewerkers.

Eventuele op- en of aanmerkingen van cliënten neemt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV uiterst serieus en bespreekt zij direct, het liefst met diegene erbij die de opmerkingen heeft gemaakt. Zo verkrijgt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Het resultaat spreekt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV daarna direct met de uitvoerende medewerkers door.