Personeelsbeleid

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV werkt met een 20-tal medewerkers. Deze zijn allen, zowel in volledige dagdienst alsook op parttime-basis in vaste dienst bij Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV.

Een belangrijke doelstelling van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV is de uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren.
Om dit èn om optimale resultaten te bereiken controleert het het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV regelmatig alle projecten op kwaliteit, punctualiteit en inzet.

Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerker voor het werk acht Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV van essentieel belang. Om die reden bespreekt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV de werkzaamheden maar ook eventuele problemen direct met de uitvoerende medewerkers.

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV beloont nuttige suggesties van de medewerkers betreffende de werkzaamheden.

Per project stelt Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een vaste groep medewerkers aan.

Nieuwe medewerkers worden begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar de mening van het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV naar tevredenheid is.
De gebruikelijke controle blijft daarna van toepassing.

Uiteraard hecht Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV ook grote waarde aan het goed functioneren in samenwerking met medewerkers van de cliënt.