Algemeen

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.
De functionaris binnen Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV die belast is met de bescherming van de persoonsgegevens is Nicky Bernard en is te bereiken via .