Missie

Wij streven naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit en naar het overtreffen van de verwachtingen van onze opdrachtgevers.
In dat streven hechten wij grote waarde aan de menselijke aspecten.
Wij ziet daarom onze klanten niet als cijfers, vooruitzichten of banen, maar als mensen.

Visie

Wij vinden, dat ieder individu het recht heeft op een schone, veilige en plezierige omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren.
Om die reden vormen aspecten zoals milieu en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van onze werkzaamheden en bij de keuzes en het gebruik van onze schoonmaakproducten.